Czym jest e-fax

Usługa e-fax wskazuje na fakt, że usługi komunikacji ewoluują i wchodzą na wyższy poziom pod względem użyteczności i ekonomii pod względem konieczności używania wielu urządzeń w celu wykonania pojedynczej operacji. Usługa faxu internetowego ma wiele wspólnego z klasycznym faksowaniem dokumentów, jednakże różnica polega na tym, że samo urządzenie faxu nie jest wymagane do sprawnego przesyłania dokumentów w obie strony. Zamiast urządzenia faksującego, w zupełności do spełnienia jego roli wystarczy pojedynczy komputer biurowy wraz z odpowiednią ilością miejsca na dysku twardym w celu magazynowania żądanej ilości dokumentów w formie cyfrowej. Dzięki temu nie wymaga się już posiadania faxu, ani też ogromu papieru dla drukowania dokumentów, ani też mniejszej lub większej przestrzeni w celu ich magazynowania. Cała pracę wykonuje komputer w połączeniu z sieciową usługą faxu internetowego, a wyniki w postaci dokumentów, jak za pomocą klasycznego faxu, można wydrukować klasyczną drukarką, w razie potrzeby.